Skip to main content

Giới Thiệu Vietnamcat.com

Chữ CAT trong Vietnamcat là viết tắt từ cụm từ tiếng Anh “Control Automation Technology” Công nghệ điều khiển và tự động hóa. Ngoài Website chính Vietnamcat.com các bạn có thể tìm kiếm thông tin trênDiendan.Vietnamcat.com , Facebook , Youtube và trang Blog.Vietnamcat.com , Tại trang Blog.Vietnamcat.com chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm […]

Đọc tiếp

Trip curve là gì?

Khi chúng ta tra một MCB (ví dụ: 188-K3C250) thông thường ở manual sẽ xuất hiện các thông tin như : Trip Curve B, Trip Curve C… Vậy Trip Curve là gì và có ý nghĩa như thế nào hôm nay chúng ta sẽ cũng nhau đi tìm hiểu ý nghĩa của nó. Do nội […]

Đọc tiếp

error: Bạn không được phép làm hành vi này, hãy dừng lại!