Skip to main content

Giới Thiệu Blog.Vietnamcat.com

Chữ CAT trong Vietnamcat là viết tắt từ cụm từ tiếng Anh “Control Automation Technology” Công nghệ điều khiển và tự động hóa. Để sắp xếp các nội dung khoa học ngoài website chính Vietnamcat.com là nơi các bạn có thể đăng ký các khóa học Tự động hóa thì trang Blog.vietnamcat.com là nơi chia […]

Đọc tiếp

MODBUSLOCPARA data type

Bài viết hôm nay tiếp nối trong chuỗi bài viết về câu lệnh MSG_MODBUS các bạn có thể click vào đây để xem lại bài viết Tham số Loại tham số Mô tả Channel UINT  Khai báo số cổng nối tiếp của PLC•2 cho cổng nối tiếp nhúng tích hợp sẵn (Ví dụ dùng cổng […]

Đọc tiếp

iDRAC Là Gì?

iDRAC được viết tắt từ Integrated Dell Remote Access Controller đây là một tính năng giám sát được trang bị trên máy Server DELL kể từ thế hệ Power Edge Server thứ 12 trở về sau. iDRACK cung cấp các tính năng để có thể quản lý các thông số phần cứng (hardware) của máy […]

Đọc tiếp

error: Bạn không được phép làm hành vi này, hãy dừng lại!