Skip to main content

Giới Thiệu Vietnamcat.com

Chữ CAT trong Vietnamcat là viết tắt từ cụm từ tiếng Anh “Control Automation Technology” Công nghệ điều khiển và tự động hóa. Ngoài Website chính Vietnamcat.com các bạn có thể tìm kiếm thông tin trênDiendan.Vietnamcat.com , Facebook , Youtube và trang Blog.Vietnamcat.com , Tại trang Blog.Vietnamcat.com chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm […]

Đọc tiếp

iDRAC Là Gì?

iDRAC được viết tắt từ Integrated Dell Remote Access Controller đây là một tính năng giám sát được trang bị trên máy Server DELL kể từ thế hệ Power Edge Server thứ 12 trở về sau. iDRACK cung cấp các tính năng để có thể quản lý các thông số phần cứng (hardware) của máy […]

Đọc tiếp

Parameters, Global Object, tag placeholders 3 key word để rút ngắn thời gian cho các đối tượng lặp đi lặp lại

Khi thiết kế giao diện Scada cho hệ thống chúng ta sẽ gặp các đối tượng lặp đi lặp lại nhiều lần. Với những trường hợp này nếu thiết kế theo cách thủ công vẽ và coppy các đối tượng đó sau đó đặt từng biến thủ công sẽ mất rất nhiều thời gian thiết […]

Đọc tiếp

error: Bạn không được phép làm hành vi này, hãy dừng lại!